Warszawa 17.2 ºC
Kontakt

Patronat Medialny Narodowego Portalu Turystycznego

patronat_540x360.jpg

Patronat medialny Narodowego Portalu Turystycznego, prowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną, przyznawany jest wydarzeniom i przedsięwzięciom odbywającym się w Polsce, skierowanym do turystów.

Patronatem medialnym Narodowego Portalu Turystycznego mogą zostać objęte wydarzenia i przedsięwzięcia odbywające się w Polsce (których adresatami są turyści) o charakterze turystycznym, kulturalnym, sportowym i obywatelskim, spełniające warunki regulaminu.

Patronatem medialnym Narodowego Portalu Turystycznego mogą zostać objęte wydarzenia i przedsięwzięcia przyczyniające się do tworzenia i wzmacniania wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego i gościnnego dla turystów, posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości oraz wykorzystujące i promujące walory i atrakcje turystyczne miejsc, w których się odbywają.

Regulamin obejmowania patronatem medialnym przez Narodowy Portal Turystyczny

Wniosek o objęcie patronatem medialnym przez Narodowy Portal Turystyczny on-line

Wniosek o objęcie patronatem medialnym przez Narodowy Portal Turystyczny do pobrania

feed-image